Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Aktuella räntor företag – inlåningsräntor

Manshänder som skriver på en tygproduktslapp - litet företag
Konto Ränta
Företagskonto  
Mer än 250.000 kr 1,50 %
100.000-250.000 kr 1,00 %
upp till 100.000 kr 0,25 %
Lantbrukskonto  
Mer än 250.000 kr 1,50 %
100.000-250.000 kr 1,00 %
upp till 100.000 kr 0,25 %
Sparandekonto Företag  
0 - 50 000 1,50 %
50 001 -  2,00 %
Föreningskonto 1,60 %
Skogskonto 3,25 %
Skogslikvidkonto 3,25 %
Penningmarknadskonto Individuell ränta

* Räntebasens grundvärde omfattar inte den individuella avvikelsen från räntebasen.

Inlåningsräntor privat