Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Företagande

Woman in linen factory carrying rolls of linen - small business.

Här hittar du analyser som rör företagande och företagare. Vi analyserar hur omvärlden på olika sätt påverkar företag och företagare samt redovisar undersökningar bland annat över hur Sveriges företag mår.

Aktuella pressmeddelanden om företagande

Svag lönsamhet för lantbrukarna hotar Sveriges matproduktion

Den upplevda lönsamheten i lantbruket har kraftigt försämrats under hösten jämfört med i våras och är nu på de lägsta nivåerna sedan krisåret 2016. Framtidstron är låg och utsikterna för det kommande året pekar på en fortsatt pressad lönsamhet i lantbrukets samtliga verksamheter. Det visar höstens Lantbruksbarometer som ges ut av Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Lantbruksbarometern höst 2023 (pdf)

Pressmeddelande Lantbruksbarometern 2023 hösten (pdf)

Norrbotten i topp och Gotland i botten när småföretagare bedömer konjunkturen

Det är en tydlig inbromsning av konjunkturen för landets småföretagare. Skillnaderna mellan länen är dock stora, det visar de länsvisa rapporterna av Småföretagsbarometern, en undersökning av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

2023-06-07: Pressmeddelande (pdf)

Småföretagsbarometern 2023 (pdf)

Återkommande rapporter

A meeting in the forest

Lantbruksbarometern

Två gånger per år släpper vi Lantbruksbarometern där du kan läsa mer om utvecklingen och konjunkturen för dig som lantbrukare.

Working meeting in front of a computer

Småföretagsbarometern

En gång per år släpps Småföretagsbarometern som visar hur småföretagen ser på bland annat sysselsättning, lönsamhet och framtidsplaner.