Hoppa till huvudinnehåll

För dig som fyllt 18 år

När du fyllt 18 år kan du bli Nyckelkund helt utan kostnad. Du får en rad tjänster som gör att du kan sköta din ekonomi själv. Bland annat får du ett privatkonto som du kan anmäla till kontoregistret och få utbetalningarna från till exempel CSN direkt på ditt konto.

Nyckelkund

Banktjänster helt utan kostnad:

  • Bankkort Mastercard - går att koppla till Apple Pay
  • Betala räkningar digitalt
  • Betal- och kreditkort Mastercard*
     

Bli Nyckelkund på något av våra kontor när du fyllt 18 år. Ta med dig din telefon och ID-kort.

*En kredit på 20.000 kr till 14,70 % ränta ger en effektiv ränta på 12,45 % för dig som nyckelkund (2023-09-01)

Young woman shopping in the store with her credit card

Nyckelkund helt utan kostnad - för vem

För dig som är 18-21 år 

Från att du fyller 22 år kostar Nyckelkund 39 kr i månaden.

Studenter

För dig som studerar på högskola/universitet och får CSN-insättning på ett konto i banken.

Det här ingår

Pris

Ordinarie årsavgifter:

Bankkort Mastercard: 300 kr
Betal- och kreditkort Mastercard: 195 kr
Internetbanken med betaltjänst: 300 kr
Övriga tjänster (Swish, Kundcenter, Privatkonto, appen, Mobilt BankID) är avgiftsfria.

Kontot omfattas av insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Vanliga bankärenden

Behöver du hjälp?

Vi guidar dig hur du ska komma igång med ditt barns tjänster.

Bli Nyckelkund

För att bli Nyckelkund är du välkommen till något av våra bankkontor när du har fyllt 18 år. Ta med dig telefon och ID-kort.